SVEN WILHELMSEN f. 1920

Ordet allegori kommer av det greske ”Allos” = annet.
Agoein: Tale  – Å si noe ved å si noe annet.
Kunsten: Gjengi billedlig en abstrakt egenskap eller fremstille en idé; – Det vil si konkret fremstilling av: Abstrakter, Sinnsbilleder, Symbolikk.

IMG_0222
(Besøk hos kunstner 17. april 2016)

 

Med inspirasjon fra Cézanne, skapte Picasso og maleren Georges Braque, Kubismen, (1900-1918) hvor motivet ble brutt opp i geometriske enkeltformer. Picasso malte samme året som Minneutstilling, et bilde som heter Pikene fra Avignon, og dette blir regnet for det første kubistiske maleriet.

Sven Wilhelmsen er født i 1920. Han fødes  i en tid der Dadaismen (1915-1922) oppstår.   Dadaismens mor, Gjertrude Stein, var søster til Leo Stein.( Leo Stein, forbindes med kunst, poesi, prosa)

Dadaisme, eller dada, var en kulturell bevegelse som påvirket kunstnere og forfattere i tiden fra rundt første verdenskrig og utover første halvdel av 1900-tallet. Dadaistenes aktiviteter kom til uttrykk som protest  mot krigen i billedkunst, litteratur, teater og grafisk design, og inkluderte manifester, offentlige markeringer, demonstrasjoner og publikasjoner. Gertrude var sterkt knyttet til Picasso, som venn. Han levde jo på denne tiden.

Dadaismen og Picassos barnetegninger er ikke i Sven Wilhelmsens smak. Men Sven Wilhelmsen blir påvirket som ung mann, møter mange kunstnere i årene som kommer på sine utenlandsreiser.

Surrealisme, bevegelse innen litteratur, kunst og film som stod frem omkring 1920. Surrealisme er en kunstform i billedkunsten og litteraturen, som ble inspirert av det ubevisste slik som det blir betraktet av psykoanalysen.

Selvstendige tanker i sine kunstverk.

Wilhelmsen tenker på hvordan stoffet ligger i bildet – abstrakt kunst – og hvordan man har det. Drømmen er et fritt bilde, ikke noe å ape etter. Kunsten til Wilhelmsen er fri og ut av ham selv. Kunst, mener Wilhelmsen, har sammenheng med filosofi.

Leo Stein eide en palett, som nå er i Sven Wilhelmsens eie. Paletten ble gitt til denne unge, begavede kunstmaler fra Norge, Sven Wilhelmsen (i ca. 1949) som en gave fra Nina Auzias, Leos hustru. Wilhemsen  var i Firenze og i Europa på denne tiden.