Inger Lise Backer Syvertsen er en billedkunstner bosatt i Kristiansand og født 15.01.31 i New York.
Hun har vært virksom som heltidskunstner i 25 år.  
 
Hennes kunstutdannelse er samlet fra New York, England, Danmark, Sverige, Norge. Hun har vært bosatt i Kristiansand fra 1970.  
 
I sitt kunstneriske virke har hun i mange år laget tekstile bilder, skulptur og kunst klær.  Hun lager tegninger, litografi, etsninger og malerier på lerret og bak glass. 
 
I  denne utstillingen har hun valgt et figurativt utgangspunkt som handler om krukker og vaser brukt til oppbevaring.  Hun har i mange år samlet slike gjenstander fra sine reiser.  Formen, fargen og  dekoren fanget hennes interesse den gangen hun samlet dem,  og gjør det ennå.  Hun er spesielt opptatt av afrikanske krukker som brukes til koking og lagring av mat. Denne interessen ble vekket mens hun studerte afrikansk litteratur (mellomfag UiO).  Alle kulturer har utviklet gjenstander som en kan oppbevare noe i, det være seg mat, vin, blomster, olje.  Dødehavsrullene ble funnet gjemt i leirkrukker, vinen i bryllupet i Kanaan ble lagret i krukker, i Tusen og en natt, gjemte Allaldin seg i en krukke . 
 
Hun er også opptatt av orientalsk porselen.  Den interessen ble vekket allerede som barn da hennes far begynte å samle kinesisk porselen.  Siden, på porselen restaurerings-studier i Edinburgh og London, fikk  Backer Syvertsen ett lite innblikk i kinesisk porselens lange historie.   Orientalske tekstiler og vifter er også en kilde til inspirasjon.   Deres fargebruk er utrolig raffinert, synes hun. 
 
De fremmede kulturene er både fremmede og inspirerende , og Backer Syvertsen fornemmer hos dem en perfeksjonering av et kunstnerisk uttrykk, utviklet  gjennom årtusener.  Formene på krukkene eller vasene, det være seg kinesiske eller afrikanske, er annerledes enn våre.  I de afrikanske gjenstandene leser hun andre ting enn i de kinesiske.  Allikevel forteller krukkene/vasene  om det som har opptatt kunstnere til alle tider,  nemlig å skape noe vakkert og funksjonelt.   
 
Afrikanske kunstneres sterke tilknytning til naturen rundt dem,  deres guder og  mytologi  kommer til uttrykk i kraftige og uttrykksfulle  gjenstander. mens det orientalske maleri og porselen er utrolig detaljert og forfinet, og har samme utgangspunkt.   Også hos dem  er naturen og mytologi temaet, mens formen på vasene eller  krukkene, er tilpasset deres krav til funksjon og form.  Denne variasjon i form og dekor hos det orientalske og det afrikanske  fascinerer Backer Syvertsen og har styrt henne til valget av tema for denne utstillingen, nemlig KRUKKER.