Vi ønsker med denne samlingen å vise Internasjonal kunst av høy klasse. Prisene er satt ned til et nivå som burde fått enhver til å gispe i vantro. Kom å fyll deg med sanselig glede over god kunst, og du kan sikre deg et verdifullt kunstverk. Handelskammer Israel Norge vil gjerne presentere Jødisk kunst, som er laget av kunstnere som er født på forskjellige steder i verden. Samlingen er gitt som testamentarisk gave. Alle bildene, totalt ca 110 skal selges fra vårt galleri i Kristiansand.

This collection show high-quality International Art. Prices are set to a level that should have caused everyone to host in disbelief. Come and  fill yourself with sensual joy. Find a beautiful picture at a reasonable price. Chamber of Commerce Israel Norway shows art from all over the world. The collection is given as a testamentary gift to the Chamber of Commerce, With the desire to promote cooperation in many ways with southern Norway. All pictures, a total of about 110, are to be sold from our gallery in Kristiansand

NIHS samling

Priser Kunstsamling